STATUT ZASiP

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, zwany dalej „ZASiP” jest jednostką budżetową  zgodnie z uchwałą Nr XII/65/04 Rady Gminy Lelis z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie przekształcenia formy organizacyjnej Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 90, poz.2219)

 

STATUT ZASiP