Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
ZAKŁADU ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LELISIE
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie z siedzibą w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Mirosława Dziczek,

  • tel. /29/ 761-19-84,
  • e-mail: iod@lelis.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ZASiP w Lelisie.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawowo jest obligatoryjne.
Nasi Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.